Názov: Hodnotenie miery kontaminácie vodnej nádrže Zemplínska Šírava s využitím rýb a ich parazitov : [Evaluation of the contamination degree in Zemplínska Šírava water reservoir using fishes and their parasites]
Zápis: BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Hodnotenie miery kontaminácie vodnej nádrže Zemplínska Šírava s využitím rýb a ich parazitov : [Evaluation of the contamination degree in Zemplínska Šírava water reservoir using fishes and their parasites] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : 29. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2020. ISBN 978-80-89883-11-0, CD-ROM, s. 95-98.
Rok vydania: 2020
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:BRÁZOVÁ Tímea25 %
BARČÁK Daniel25 %
UHROVIČ Dalibor25 %
OROS Mikuláš25 %
Autori vydania:HREDZÁK Slavomír
Vydanie: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy
Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and central Europe: The 29th Scientific Symposium with International Participation
29. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
CD-ROM, S. 95-98
Vydavateľ: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89883-11-0
Oblasť výskumu: 100 - Environmentalistika a ekológia
Jazyk: slovenský
Skip to content