Názov: Fermentované krmivo vo výžive brojlerov, vplyv na rastové parametre a jatočnú výťažnosť : [The fermented feed in broilers nutrition, the effect on growth performance and carcass yield]
Zápis: MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - POPELKA, Peter - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MAČANGA, Ján - BAČA, Martin - KOVALÍK, Pavol - KLEMPOVÁ, Tatiana. Fermentované krmivo vo výžive brojlerov, vplyv na rastové parametre a jatočnú výťažnosť : [The fermented feed in broilers nutrition, the effect on growth performance and carcass yield] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 172-174.
Rok vydania: 2015
Kategória: AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:MARCINČÁK Slavomír40 %
ČERTÍK Milan10 %
POPELKA Peter10 %
MARCINČÁKOVÁ Dana10 %
MAČANGA Ján10 %
BAČA Martin10 %
KOVALÍK Pavol5 %
KLEMPOVÁ Tatiana5 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, KUKLA Ján, KUKLOVÁ Margita, ŽIDEK Radoslav, ŠNIRC Július, KRÁČMAR Stanislav
Vydanie: Zborník vedeckých prác
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
S. 172-174
Vydavateľ: Ústav ekológie lesa SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Zvolen
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89408-20-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023586-Fermentovane-krmivo-vo-vyzive-brojlerov-vplyv-na-rastove-parametre-a-jatocnu-vytaznost/
Skip to content