doc. MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VAŠKOVÁ, Janka - NAGY, Jozef. Humic substances as a feed supplement and the benefits of produced chicken meat. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 927, p. [1-13]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 MARCINČÁKOVÁ, Dana - TKÁČ, Tomáš. Antibiotiká predpisované pri liečbe lymskej boreliózy a implementácia alternatívnych terapeutických postupov : [Antibiotics prescribed for lyme disease therapy and implementation of alternative therapeutic approaches] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 1 (2023), s. 5-14.
2023 V3 MARCINČÁKOVÁ, Dana - BADOVSKÁ, Dominika - LEGÁTH, Jaroslav - PETRILLA, Vladimír. Hodnotenie antiproliferačných účinkov hadieho jedu za pomoci modelového organizmu : [Evaluation of antiproliferative effects of snake venom using a model organism] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 2 (2023), s. 34-40.
2023 V3 KOLESÁROVÁ, Mária - VASSOVÁ, Anita - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KYSELOVIČ, Ján - GAŽOVÁ, Andrea. Analýza farmakoterapie Crohnovej choroby v pediatrickej a dospelej populácii : [Analysis of Crohn´s disease pharmacotherapy in the child and adult population] In: Klinická farmakológie a farmácie. 2023. ISSN 1212-7973, Vol. 37, no. 2 (2023), p. 52-58.
(5 - H-index, 0.120 - SJR, Q4 - SJR Best Q)
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - NAGY, Jozef. Fermentované produkty a humínové látky výžive hydiny, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Fermented products and humic substances in poultry nutrition new approach to production of safe and functional foods] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 208-212.
2023 V2 MARCINČÁKOVÁ, Dana - MILEK, Michal - KOLESÁROVÁ, Mária - LACA MEGYESI, Štefania - SOVÍKOVÁ, Simona - LEGÁTH, Jaroslav. Biologické účinky tinktúry z nezrelých plodov orecha kráľovského Juglans regia L. : [Biological effects of tincture from the unripe fruits of the walnut Juglans regia L.] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 402-410.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - NAGY, Jozef. Aplikácia fermentovaných produktov a humínových látok hydine, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Application of fermented products and humic substances to poultry, a new approach to the production of safe and functional foods] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 473-479.
2023 V2 MARCINČÁKOVÁ, Dana - KOLESÁROVÁ, Mária - SNAKOVÁ, Marianna - MILEK, Michal - FEDOROVÁ, Monika - LEGÁTH, Jaroslav - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv extrakčného činidla na biologické vlastnosti extraktov repíka lekárskeho : [Effect of extraction biological properties of selected extracts of agrimony] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 480-488.
2023 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre prsnej svaloviny brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the breast meat of broiler chickens] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB lľúč, s. 466-472.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - NAGY, Jozef. Aplikácia fermentovaných produktov a humínových látok hydine, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Application of fermented products and humic substances to poultry, a new approach to the production of safe and functional foods] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 70.
Počet záznamov v databáze: 259
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 26
Skip to content