prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 HUDÁKOVÁ, Terézia - ŠULEKOVÁ, Monika - TAUCHEN, Jan - ŠEMELÁKOVÁ, Martina - VÁRADY, Matúš - POPELKA, Peter. Bioactive compounds and antioxidant activities of selected types of chilli peppers. In: Czech Journal of Food Sciences. 2023. ISSN 1212-1800, Vol. 41, no. 3 (2023), p. 204-211.
(2021: 1.300 - IF, 45 - H-index, 1.774 - IF 5y, 0.286 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 CHOMOVÁ, Natália - PAVLOKOVÁ, Sylvie - SONDOROVÁ, Miriam - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - ŽITŇAN, Rudolf - FRANC, Aleš. Development and evaluation of a fish feed mixture containing the probiotic Lactiplantibacillus plantarum prepared using an innovative pellet coating method. In: Frontiers in veterinary science. 2023. ISSN 2297-1769, Vol. 10, no. (2023), art. no. 1196884, p. [1-14]
(2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - CHOMOVÁ, Natália - MAREŠ, Jan - MALÝ, Ondřej - ŽITŇAN, Rudolf - FALDYNA, Martin - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Feeding-regime-dependent intestinal response of rainbow trout after administration of a novel probiotic feed. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 12 (2023), art. no. 1892, p. [1-24]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V2 JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - HUDÁKOVÁ, Terézia - PIPOVÁ, Monika. Antifugálna a anibakteriálna účinnosť vodných extraktov chilli paprík : [Antifungal and antibacterial activity of aqueous extracts of chili peppers] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 381-387.
2023 V2 VÁRADY, Matúš - BORŽÍKOVÁ, Jana - POPELKA, Peter. Vplyv spôsobu spracovania kávy na obsah ťažkých kovov : [Effect of processing method on heavy metal content] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 598-604.
2023 O2 VÁRADY, Matúš - BORŽÍKOVÁ, Jana - POPELKA, Peter. Effect of processing method on heavy metal content in specialty coffee. In: FBH 2023. 4th International Conference on Food Bioactives & Health : Abstract Book. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-5-7, online, s. 116.
2023 V2 JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - HUDÁKOVÁ, Terézia - PIPOVÁ, Monika. Antifungal and antibacterial activity of aqueous extracts of chili peppers : [Antifugálna a anibakteriálna účinnosť vodných extraktov chilli paprík] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 53.
2023 V2 VÁRADY, Matúš - BORŽÍKOVÁ, Jana - POPELKA, Peter. Vplyv spôsobu spracovania kávy na obsah ťažkých kovov : [Effect of processing method on heavy metal content] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 102.
2022 V3 BARTKOVSKÝ, Martin - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - BUJŇÁK, Lukáš - POSPIECH, Matej - NAGY, Jozef - POPELKA, Peter - KYZEKOVÁ, Petronela. Effect of concentration of Flaxseed (Linum usitatissimum) and duration of administration on fatty acid profile, and oxidative stability of pork meat. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 9 (2022), art. no. 1087, p. [1-13]
(2022: 3.000 - IF, 60 - H-index, 3.200 - IF 5y, 0.684 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 VÁRADY, Matúš - TAUCHEN, Jan - FRAŇKOVÁ, Adéla - KLOUČEK, Pavel - POPELKA, Peter. Effect of method of processing specialty coffee beans (natural, washed, honey, fermentation, maceration) on bioactive and volatile compounds. In: LWT - Food Science and Technology. 2022. ISSN 0023-6438, Vol. 172, no. (2022), art. no. 114245, p. [1-8]
(2022: 6.000 - IF, 158 - H-index, 6.000 - IF 5y, 1.173 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 443
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 45
Skip to content