Názov: Stanovenie prítomnosti rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat s použitím troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Determination of the presence of antibiotic residues in broiler chickens tissues using three microbial inhibition tests]
Zápis: POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona - TUREK, Peter. Stanovenie prítomnosti rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat s použitím troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Determination of the presence of antibiotic residues in broiler chickens tissues using three microbial inhibition tests] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 178-182.
Rok vydania: 2015
Kategória: AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:POLÁKOVÁ Zuzana60 %
KOŽÁROVÁ Ivona30 %
TUREK Peter10 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, KUKLA Ján, KUKLOVÁ Margita, ŽIDEK Radoslav, ŠNIRC Július, KRÁČMAR Stanislav
Vydanie: Zborník vedeckých prác
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
S. 178-182
Vydavateľ: Ústav ekológie lesa SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Zvolen
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89408-20-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023012-Stanovenie-pritomnosti-rezidui-antibiotik-v-tkanivach-brojlerovych-kurciat-s-pouzitim-troch-mikrobia/
Skip to content