prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - TUREK, Peter - ZIGO, František. Cultural Heritage in the Region of Eastern Slovakia. In: HERNIK, Józef et al. Cultural Heritage—Possibilities for Land-Centered Societal Development. 1. vyd. Singapore : Springer Nature, 2022. ISBN 978-3-030-58091-9 - ISSN 2211-9019, s. 35-55 [1,77AH.
2021 ABC MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - POPELKA, Peter - TUREK, Peter. Traditional milk and meat products as cultural heritage of the Małopolska region in relation to the neighbouring region of East Slovakia. In: HERNIK, Józef et al. Catalogue of the cultural heritage of Małopolska : From past to modern regional development in an international context. 1. vyd. Krakow : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2021. ISBN 978-83-66602-24-3, online, s. 47-62 [1,65AH]
2021 AEC TUREK, Peter - POPELKA, Peter. Butcher’s legacy of Spiš region. In: Indicators of change in cultural heritage. ISBN 978-83-66602-15-1, s. 77-87.
2021 AFH TUREK, Peter. Vzdelávanie, veda a prax v súčasných podmienkach : [Education, science and practice in the current conditions] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLI. HYGIENA ALIMENTORUM XLI: Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-734-0, s. 73.
2021 BDE TUREK, Peter. Trvanlivé mäsové výrobky – analýza a zamyslenie : [Durable meat products - analysis and reflection] In: Maso. 2021. ISSN 1210-4086, Vol. 32, no. 3 (2021), p. 4-7.
2020 ACD STARUCH, Ladislav - GOLIAN, Jozef - CHLEBO, Peter - TUREK, Peter - KERESTEŠ, Ján - ARPÁŠOVÁ, Henrieta. Maso a mäsové výrobky : kapitola 12.2. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 2. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-89-1, s. 739-957.
2020 ADC BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - TUREK, Peter - BARIČIČOVÁ, Viera. Effect of wine maturing on the colour and chemical properties of Chardonnay wine. In: Czech Journal of Food Sciences. 2020. ISSN 1212-1800, Vol. 38, no. 4 (2020), p. 223-228.
(2020: 1.279 - IF, 42 - H-index, 1.829 - IF 5y, 0.363 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2020 ADC SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BARTKOVSKÝ, Martin - NAGY, Jozef - TUREK, Peter - MARCINČÁK, Slavomír. Multiple factorial analysis of physicochemical and organoleptic properties of breast and thigh meat of broilers fed a diet supplemented with humic substances. In: Poultry Science. 2020. ISSN 0032-5791, Vol. 99, no. 3 (2020), p. 1750-1760.
(2020: 3.352 - IF, 141 - H-index, 1.072 - SJR, Q1 - SJR Best Q)
2019 AFC TUREK, Peter. Vzájomná spolupráca vysokoškolských pracovísk a mäsového priemyslu : [Mutual cooperation of university workplaces and meat industry] In: XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 16. a 17. října 2019, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2019. ISBN 978-80-7305-828-9, CD-ROM, s. 64-67.
2019 AFD BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - TUREK, Peter - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - HUDÁK, Marek. Účinok prídavku biofermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a rozkladné zmeny svaloviny brojlerových kurčiat : [Effect of prefermented cereal feed on fatty acid profile and degradation changes in broiler meat] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3, s. 172-174.
Počet záznamov v databáze: 375
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 38
Skip to content