Názov: Aeromonádové infekcie lososovitých rýb : [Aeromona infection of salmonids]
Zápis: FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Aeromonádové infekcie lososovitých rýb : [Aeromona infection of salmonids] In: Zborník vedeckých prác : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015. ISBN 978-80-89408-20-7, s. 164-167.
Rok vydania: 2015
Kategória: AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:FEČKANINOVÁ Adriána40 %
POPELKA Peter20 %
KOŠČOVÁ Jana20 %
MUDROŇOVÁ Dagmar20 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, KUKLA Ján, KUKLOVÁ Margita, ŽIDEK Radoslav, ŠNIRC Július, KRÁČMAR Stanislav
Vydanie: Zborník vedeckých prác
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
S. 164-167
Vydavateľ: Ústav ekológie lesa SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Zvolen
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89408-20-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content