Názov: Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u domácich zvierat : [The incidence of yeasts of the genus Malassezia in domestic animals]
Zápis: SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva. Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u domácich zvierat : [The incidence of yeasts of the genus Malassezia in domestic animals] In: Veterinářství. 2015. ISSN 0506-8231, Roč. 65, č. 5 (2015), s. 343-345.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Autori:SIHELSKÁ Zuzana50 %
VÁCZI Peter25 %
ČONKOVÁ Eva25 %
Vydanie: Veterinářství
Roč. 65, č. 5 (2015), s. 343-345
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:0506-8231
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023204-Vyskyt-kvasiniek-rodu-Malassezia-u-domacich-zvierat/
Skip to content