Názov: Vplyv mastitíd na ukazovatele mliečnej úžitkovosti dojníc : [The impact of mastitis on milk production parameters of dairy cows]
Zápis: ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGOVÁ, Martina - KUDĚLKOVÁ, Lenka. Vplyv mastitíd na ukazovatele mliečnej úžitkovosti dojníc : [The impact of mastitis on milk production parameters of dairy cows] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 670-679.
Rok vydania: 2019
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ZIGO František50 %
VASIĽ Milan15 %
ELEČKO Juraj10 %
FARKAŠOVÁ Zuzana5 %
ONDRAŠOVIČOVÁ Silvia10 %
ZIGOVÁ Martina5 %
KUDĚLKOVÁ Lenka5 %
Autori vydania:SEMJON Boris, BARANOVÁ Mária, TUREK Peter, NAGY Jozef
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika
Proceedings of lectures and abstracts: safety and quality of milk and plant commodities
recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie
CD-ROM, S. 670-679
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-620-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0031840-Vplyv-mastitid-na-ukazovatele-mliecnej-uzitkovosti-dojnic/
Skip to content