doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.

Rok Kategória
Publikácia
2022 P1 ZIGO, František - HALO, Marko - MARGETÍN, Milan - ARPÁŠOVÁ, Henrieta - BUČKO, Ondřej - MLYNEKOVÁ, Eva - VAVRIŠÍNOVÁ, Klára - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - LEŠKOVÁ, Lenka - SUPUKA, Peter. Slovenské národné a tradičné plemená zvierat : [Slovak national and traditional animal breeds] Rec. Michael Adamčík, Ľubomír Ondruška. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-763-0, 558 s. [28,1 AH]
2022 V3 VASIĽ, Milan - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PECKA-KIEŁB, Ewa - BUJOK, Jolanta - ILLEK, Josef. Comparison of effect of parenteral and oral supplementation of selenium and vitamin E on selected antioxidant parameters and udder health of dairy cows. In: Polish Journal of Veterinary Sciences. 2022. ISSN 1505-1773, Vol. 25, no. 1 (2022), p. 155-164.
(2022: 0.800 - IF, 32 - H-index, 0.900 - IF 5y, 0.242 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2022 V2 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PECKA-KIEŁB, Ewa - HALÁS, Šimon. Výskyt a redukcia intramamárnych infekcií v chove dojníc počas ročného uplatňovania protimastitídnych opatrení : [Occurrence and reduction of intramammary infections in dairy cow herd during the year-long application of antimastitis measures] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 193-197.
2021 ACB FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - VASIĽ, Milan. e-Atlas plemien zvierat: hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané : [e-Atlas breeds of animal: cattle, sheep, goats, pigs] Rec. Jaroslav Novotný, Vladimír Hisira. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-739-5, online, 125 s.
2021 ADC ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VÝROSTKOVÁ, Jana - BUJOK, Jolanta - PECKA-KIEŁB, Ewa. Maintaining optimal mammary gland health and prevention of mastitis. In: Frontiers in veterinary science. 2021. ISSN 2297-1769, Vol. 8, no. (2021), art. no. 607311, p. [1-17]
(2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 ADN VASIĽ, Milan - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Comparison of the effectiveness of selenium and vitamin E supplementation on the health of the mammary gland of sheep. In: Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2021. ISSN 1335-258X, Roč. 24, č. (2021), s. 75-79.
(3 - H-index, 0.115 - SJR, Q4 - SJR Best Q)
2021 ADN ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - VASIĽ, Milan - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - SASÁKOVÁ, Naďa - VÝROSTKOVÁ, Jana - PECKA-KIEŁB, Ewa. New trends in the use of recycled manure solids in dairy housing. In: Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2021. ISSN 1335-258X, Roč. 24, č. (2021), s. 109-113.
(3 - H-index, 0.115 - SJR, Q4 - SJR Best Q)
2021 ADN LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana. The effect of xanthohumol on carcass and oxidation parameters in the meat of Japanese quail. In: Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2021. ISSN 1335-258X, Roč. 24, č. (2021), s. 67-70.
(3 - H-index, 0.115 - SJR, Q4 - SJR Best Q)
2021 AFD FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VASIĽ, Milan - LACKOVÁ, Zuzana. Detekcia faktorov virulencie patogénov mliečnej žľazy dojníc počas peripartalného obdobia : [Detection of virulence factors of udder´s pathogens in dairy cows during peripartal period] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-711-1, s. 74-77.
2021 AFD VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Vplyv perorálnej suplementácie selénu na zdravotný stav vemena dojníc počas peripartálneho obdobia : [Effect peroral suplementation of selenium on udder health in dairy cows during peripartal period] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-711-1, s. 70-73.
Počet záznamov v databáze: 427
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 43
Skip to content