Názov: Mlieko ako možný zdroj infekcie : [Milk as a possible source of infection]
Zápis: TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - SASÁKOVÁ, Naďa - BUGARSKÝ, Andrej. Mlieko ako možný zdroj infekcie : [Milk as a possible source of infection] In: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika : recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-620-6, CD-ROM, s. 601-606.
Rok vydania: 2019
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:TAKÁČOVÁ Daniela80 %
NAGYOVÁ Alena5 %
KORIM Peter5 %
SASÁKOVÁ Naďa5 %
BUGARSKÝ Andrej5 %
Autori vydania:SEMJON Boris, BARANOVÁ Mária, TUREK Peter, NAGY Jozef
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. 15.-17. máj 2019, Štrbské Pleso, Slovenská republika
Proceedings of lectures and abstracts: safety and quality of milk and plant commodities
recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie
CD-ROM, S. 601-606
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-620-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0031834-Mlieko-ako-mozny-zdroj-infekcie/
Skip to content