Názov: Application of beneficial strain Enterococcus faecium EF 412 in horses of Slovak warm-blooded breed.
Zápis: LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - GÁLIK, Branislav - KOVÁČIK, Anton - HALO, Marko - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Application of beneficial strain Enterococcus faecium EF 412 in horses of Slovak warm-blooded breed. In: 20. BOKU Symposium Tierernährung - Bioaktive Substanzen in der Tierernährung : Proceedings. 1. vyd. Wien : Universität für Bodenkultur, 2022. ISBN 978-3-900932-95-4, online, s. 148-152.
Rok vydania: 2022
Kategória: O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:LAUKOVÁ Andrea50 %
MICENKOVÁ Lenka20 %
BINO Eva5 %
KANDRIČÁKOVÁ Anna5 %
PLACHÁ Iveta5 %
GÁLIK Branislav3 %
KOVÁČIK Anton4 %
HALO Marko3 %
POGÁNY SIMONOVÁ Monika5 %
Autori vydania:FERZOLA Pedro H.S., SCHWARZ Christiane, GIERUS Martin
Vydanie: 20. BOKU Symposium Tierernährung - Bioaktive Substanzen in der Tierernährung
20. BOKU-Symposium in Animal Nutrition - Bioactive substances in Animal Nutrition
Proceedings
online, S. 148-152
Vydavateľ: Universität für Bodenkultur
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Wien
Krajina vydania: Rakúsko
ISBN:978-3-900932-95-4
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://boku.ac.at/ifa-tulln/tte/tte-symposium/tagungsband-bestellung-printversion
Skip to content