Názov: Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami.
Zápis: CHOMOVÁ, Natália - NEMCOVÁ, Radomíra - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 50-52.
Rok vydania: 2021
Kategória: BEF - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:CHOMOVÁ Natália40 %
NEMCOVÁ Radomíra20 %
FEČKANINOVÁ Adriána5 %
KOŠČOVÁ Jana10 %
POPELKA Peter5 %
MUDROŇOVÁ Dagmar20 %
Autori vydania:KOVAŘÍKOVÁ Veronika, VLČKOVÁ Radoslava, KOŠČOVÁ Jana
Vydanie: Vedecké práce doktorandov 2021
zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu
S. 50-52
Vydavateľ: Slovenská akadémia vied, Centrum biovied
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-972752-9-7
Oblasť výskumu: 130 - Vedy o živej prírode
Jazyk: slovenský
Poznámka: Zmena kategórie z AFD na BEF na návrh CVTI
Skip to content