Title: Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami.
Record: CHOMOVÁ, Natália - NEMCOVÁ, Radomíra - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 50-52.
Year: 2021
Category: BEF - Professional papers in domestic peer-reviewed proceedings (conference and non-conference)
Authors:CHOMOVÁ Natália40 %
NEMCOVÁ Radomíra20 %
FEČKANINOVÁ Adriána5 %
KOŠČOVÁ Jana10 %
POPELKA Peter5 %
MUDROŇOVÁ Dagmar20 %
Autori vydania:KOVAŘÍKOVÁ Veronika, VLČKOVÁ Radoslava, KOŠČOVÁ Jana
Edition: Vedecké práce doktorandov 2021
zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu
S. 50-52
Publisher: Slovenská akadémia vied, Centrum biovied
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Košice
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-972752-9-7
Research area: 130 - Sciences about living nature
Language: slovak
Note: Zmena kategórie z AFD na BEF na návrh CVTI
Skip to content