Rok Kategória
Publikácia
2021 AFF SUCHOVIČ, Radoslav - FEDOROVÁ, Monika. Tetánia - novodobé ochorenie mladých ľudí. In: Zemplínske lekárnické dni. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2021. ISBN 978-80-974013-06, s. 11.
2019 AFF MUDROŇOVÁ, Dagmar - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj. Nový probiotický prípravok pre včely určený na zvýšenie imunity včelstiev. In: XVII. Fyto-apiterapeutických dní s medzinárodnou účasťou : Zborník súhrnov prednášok. 1. vyd. Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2019. ISBN 978-80-570-1256-6, s. 18.
2019 AFF PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANKO, Ján. Avian embryo - alternative animal model : [Vtáčie embryo - alternatívny animálny model] In: Interdisciplinary Toxicology. Bratislava : Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, 2019. ISSN 1337-6853, Vol. 12, suppl. 1 (2019), p. 28.
2019 AFF MALOVESKÁ, Marcela - DANKO, Ján - HUMENÍK, Filip - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - TELEKY, Jana - ČÍŽEK, Milan - MURGOCI, Adriana - Natalia - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Lymphatic drainage system in brain dura : [Lymfatický drenážny systém tvrdej pleny] In: Morphology 2019, 5 - 7 September, 2019, High tatras, Slovak Republic : Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-758-6, s. 45.
2019 AFF ČÍŽKOVÁ, Dáša - MURGOCI, Adriana - Natalia - CUBÍNKOVÁ, Veronika - DANKO, Ján - HUMENÍK, Filip - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - MALOVESKÁ, Marcela - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - TELEKY, Jana. Isolation of enriched microglia from rat neocortex : [Izolácia obohatenej mikroglie z neokorexu potkana] In: Morphology 2019, 5 - 7 September, 2019, High tatras, Slovak Republic : Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-758-6, s. 30.
2018 AFF KORYTÁR, Ľuboš - CSANK, Tomáš - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - PAVUROVÁ, Patrícia. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade : [Serological monitoring of the West Nile vitus infection in passerine birds on Drienovska mokraď wetland] In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018 : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : OZ Preveda, 2018. ISBN 978-80-972360-2-1, online, s. [1-1]
2018 AFF POKORÁDI, Jaroslav - POŠIVÁK, Ján - CESNAK, Peter - KRCHNÍKOVÁ, Zuzana - POŠIVÁKOVÁ, Terézia. Biotechnology application - artificial insemination and embryo transfer in controlled breeding of wild animals : [Aplikácia biotechnológií - umelá inseminácia a prenos embryí v kontrolnom chove voľne žijúcich zvierat] In: Slovak Journal of Animal Science. Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. ISSN 1337-9984, Vol. 51, č. 4(2018), s. 188.
2017 AFF BÍLIKOVÁ, Katarína - PENG, Ch. - YAMAGUCHI, K. - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Potential application of honey bee proteins and antimicrobial peptides in human and veterinary medicine : [Možnosti využitia včelích proteínov a antimikrobiálnych peptidov v humánnej a veterinárnej medicíne] In: CEEPC 2017 : Proceedings of the 11th Central and Eastern European Proteomic Conference, September 27th-29th, 2017, Košice, Slovakia. 1. vyd. Košice : COPYVAIT, 2017. ISBN 978-80-972017-5-3, s. 23.
2016 AFF MUDROŇOVÁ, Dagmar. The use of flow cytometry in testing the biological properties of various chemicals : [Využitie prietokovej cytometrie pri testovaní biologických vlastnosti rôznych chemikálií] In: New Trends in Chemistry: Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J.Šafárik University Košice, November 4, 2016, Košice : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : ÚCHV, 2016. ISBN 978-80-8152-457-8, s. 7.
2008 AFF HALUŠKOVÁ, Jana. DNA metylácia ako biomarker pre diagnostiku a prognostiku onkologických ochorení : [DNA methylation as biomarker in diagnostics and prognostics of cancer] In: Nové diagnostické a liečebné metódy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti : XLVII. východoslovenské lekárske dni: súhrny prednášok, 15.-16.máj 2008, Nový Smokovec. 1. vyd. 2008. s. 6-7.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content