Rok Kategória
Publikácia
2021 AFG KOĽVEK, Filip - ŽERT, Zdeněk - MEDVECKÝ, Ľubomír. Pastern joint arthrodesis in a filly with subchondral bone cyst in the proximal phalanx. In: ECVS : Annual Scientific Meeting. Veterinary Surgery. PHILADELPHIA : W.B.Saunders company, 2021. ISSN 0161-3499, DOI : 10.1111/vsu.13672 (2021), p. 27.
2021 AFG SMAHA, Juraj - KUŽMA, Martin - BRÁZDILOVÁ, Kristína - GAŽOVÁ, Andrea - JACKULIAK, Peter - KILLINGER, Zdenko - KOLLER, Tomáš - KYSELOVIČ, Ján - BINKLEY, Neil C. - PAYER, Juraj. Vitamín D a COVID-19 - prediktor mortality alebo zápalový reaktant?. In: Endokrinologické dny. 44. endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-570-2, s. 16.
2021 AFG KUŽMOVÁ, Zuzana - KUŽMA, Martin - GAŽOVÁ, Andrea - KOVÁŘOVÁ, Magdaléna - JACKULIAK, Peter - KILLINGER, Zdenko - KYSELOVIČ, Ján - PAYER, Juraj. Fibroblastový rastový faktor 23 je asociovaný s trabekulárnym kostným skóre v skorých štádiách chronického ochorenia obličiek. In: Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. Clinical Osteology. 2021. ISSN 2571-1326, Vol. 26, no. 3 (2021), p. 174.
2021 AFG BUBANOVÁ, Dominika - MAJLÁTH, Igor - VARGOVÁ, Blažena - PIPOVÁ, Natália - MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Borrelia miyamotoi - ihla v kope sena?. In: Zoologické dny. Zoologické dny : sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0, online, s. 36.
2021 AFG SONDOROVÁ, Miriam - MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - NAGYOVÁ, Zuzana - KUČERA, Ján. Detekcia Tannerella forsythiavo vzorkách dentálnych biofilmov ľudí a psov pomocou PCR. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 58.
2021 AFG KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - MAĎARI, Aladár - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - MUJAKIC, Izabela - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián. Analýza bakteriálneho zloženia orálneho mikrobiómu psov s periodontálnym ochorením metódou sekvenovania amplikónov. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 43.
2021 AFG SONDOROVÁ, Miriam - KAČÍROVÁ, Jana - JOSAIOVÁ, Michaela - MAĎARI, Aladár - MAĎAR, Marián. Molekulárna detekcia periodontopatických baktérií Treponema denticolaa Porphyromonas gulaev dentálnom biofilme psov. In: Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2021. Tomáškovy dny 2021 : 30. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9882-4, online, s. 57.
2021 AFG KORIM, Filip - KURICOVÁ, Mária. The variability in origin of renal arteries in dogs. In: ISMS 2021 : symposium. Annals of Anatomy. 2021. ISSN 0940-9602, Vol. 237, suppl. (2021), p. 12-13.
2021 AFG DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva. The chicken chorioallantoic membrane as a pre-screening method for monitoring biocompatibility of porous biopolymer scaffolds. In: ALTEX. ALTEX Proceedings : Abstract Book of the 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Science. 1. vyd. Berlin : Springer, 2021. ISSN 2194-0479, online, s. 364.
2021 AFG KORIM, Filip - ALMÁŠIOVÁ, Viera - KARAMANOVÁ, Michaela - VALOCKÝ, Igor - MATÉFFY, Stanislav. The occurrence of Cajal´s cells in megaesophagus of Friesian horse - clinical case. In: Animal physiology. Animal physiology 2021 : Book of abstract 16th international scientific conference, September 22th-24th 2021, Češkovice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-808-5, online, s. 26.
Počet záznamov v databáze: 1423
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 143
Skip to content