Názov: Study of methylation of the bovine GSTP1 gene by Methylation-Specific PCR in comparison with its real-time version followed by a melting procedure.
Zápis: HALUŠKOVÁ, Jana - HOLEČKOVÁ, Beáta - LUPTÁKOVÁ, Lenka - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina. Study of methylation of the bovine GSTP1 gene by Methylation-Specific PCR in comparison with its real-time version followed by a melting procedure. In: Izakovičov memoriál. 32. Izakovičov memoriál : Odborný program a abstrakty. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2022. ISBN 978-80-974233-2-2, s. 65.
Rok vydania: 2022
Kategória: O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:HALUŠKOVÁ Jana55 %
HOLEČKOVÁ Beáta15 %
LUPTÁKOVÁ Lenka10 %
SCHWARZBACHEROVÁ Viera15 %
GALDÍKOVÁ Martina5 %
Vydanie: 32. Izakovičov memoriál
Odborný program a abstrakty
S. 65
Vydavateľ: Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-974233-2-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Skip to content