Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František. The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese. Rec. Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-733-7, 182 s. [11,1 AH]
2023 V1 Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. Ed. Monika Drážovská ; rec. Alica Kočišová, Marián Prokeš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, 68 s.
2023 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Libuša Bodnárová ; rec. Janka Vašková, Viera Lovayová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, 140 s.
2023 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. Zost. Libuša Bodnárová ; rec. Janka Vašková, Viera Lovayová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, 700 s.
2022 V1 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Environmental hygiene monitoring and evaluation of the effectiveness of disinfection. Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2022. ISBN 978-99949-82-02-8, 64 s. [3,1 AH]
2022 V1 NAGY, Oskar. Nové poznatky v klinickej a laboratórnej diagnostike respiračných ochorení u teliat. Rec. Zita Faixová, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-765-4, 69 s. [3,82 AH]
2022 V1 TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
2022 V1 BAČKOROVÁ, Miriam. Liečivé huby vo farmácii. Rec. Eva Čonková, Slavomír Kurhajec. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-770-8, 98 s. [4,4 AH]
2022 V1 MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - BUJŇÁK, Lukáš. Systém hodnotenia efektívnosti výživy a produkcie na farme dojníc. Rec. Peter Reichel, Marek Krempaský. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-771-5, 111 s. [8,75 AH]
2022 V1 HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Peter Popelka, Boris Semjon ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, 481 s.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 1 z 2
Skip to content