Názov: The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese.
Zápis: VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František. The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese. Rec. Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-733-7, 182 s. [11,1 AH]
Rok vydania: 2023
Kategória: V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: MON - monografia
Autori:VÝROSTKOVÁ Jana40 %
REGECOVÁ Ivana40 %
ZIGO František20 %
Recenzenti: Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: Eliva Press
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Kišiňov
Krajina vydania: Moldavsko
ISBN:978-99949-8-733-7
Rozsah: 182 s. [11,1 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Skip to content