Rok Kategória
Publikácia
2021 AFC KOVÁČOVÁ, Mariana - VÝROSTKOVÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - SEMJON, Boris - MAĽOVÁ, Jana. Vplyv zrenia na kolorimetrické vlastnosti tradične vyrobených syrov z ovčieho a kozieho mlieka : [Colorimetric Properties of Traditionally Farm Level Produced Cheeses from Sheep and Goat Milk Affected by Time of Ripening] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 160-163.
2021 AFC MAĽOVÁ, Jana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - HERMANOVSKÁ, Vladimíra. Analýza prepusteného masla z pohľadu kvality : [Analysis of ghee butter in terms of quality] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 182-185.
2021 AFC REGECOVÁ, Ivana - MARCINČÁK, Slavomír - VÝROSTKOVÁ, Jana - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika - SEMJON, Boris - PIVKA, Soňa. Detekcia mikroflóry v mušte pomocou ITS-PCR-RFLP metódy : [Detection of microflora in must by the ITS-PCR-RFLP method] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 197-200.
2021 AFC REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Profil mastných kyselín a rozkladné procesy tukov bravčového pleca a stehna po dlhodobom skladovaní pri mraziarenských teplotách : [Fatty acid profile and decomposition processes of fats of pork shoulder and thigh after long-term storage at freezing temperature] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 201-204.
2021 AFC VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - MAĽOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva. Mikrobiologická analýza ovčích a kozích syrov v procese zrenia : [Microbiological Analysis of Sheep and Goat Cheeses at the Time of Ripening] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 228-231.
2021 AFC KOČIŠOVÁ, Alica - KASIČOVÁ, Zuzana. Sezónna dynamika pakomárikov (Diptera: Culicoides) v závislosti od abiotických podmienok prostredia : [Seasonal dynamics of biting midges (Diptera: Culicoides) depending on abiotic environmental conditions] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 35-38.
2021 AFC KOČIŠOVÁ, Alica. Majú muchy význam pri vzniku a šírení antimikrobiálnej rezistencie? : [Are flies important in the development and spread of antimicrobial resistance?] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 39-45.
2021 AFC MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - POSPIECH, Matej. Kvalita mäsa kurčiat po skrmovaní fementovaných krmív a humínových látok : [Quality of the chickens meat after feeding of fermented feed and humic substances] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 42-46.
2021 AFC BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - OČENÁŠ, Peter - MARCINČÁK, Slavomír - ŠPAKOVSKÁ, Eva. Vplyv rôznych podmienok zrenia vína na vybrané chemické parametre vína Chardonnay : [Effect of different conditions of wine maturation on selected chemical properties of Chardonnay wine] In: L. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin : Sborník přednášek a posterů, 13. a 14. října 2021, Brno. 1. vyd. Brno : VFU, 2021. ISBN 978-80-7305-859-3, online, s. 89-93.
2021 AFC HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - NAĎ, Pavel - VÁCZI, Peter - PROŠKOVCOVÁ, Martina. Inhibičný vplyv rastlinnej silice z klinčekovca voňavého na radiálny rast Fusarium graminearum : [Inhibitory effect of syzygium aromaticum essential oil on radial growth of Fusarium graminearum] In: MMK 2021: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. ISBN 978-80-87952-35-1, online, s. 998-1002.
Počet záznamov v databáze: 1353
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 136
Skip to content