Rok Kategória
Publikácia
2021 ACB KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Neurochirurgia psov a mačiek : [Neurosurgery of dogs and cats] Rec. Marek Ďurej, Aladár Maďari. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-701-2, 168 s. [6,20AH]
2021 ACB TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinary medicine study branch graduate. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-8077-715-9, 92 s. [4,6AH]
2021 ACB FAIXOVÁ, Zita - MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Dominika - SZABÓOVÁ, Renáta. Veterinárna patologická fyziológia : časť II.. Rec. Igor Valocký, Peter Massanyi. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-719-7, 295 s. [15,6AH]
2021 ACB PETROVOVÁ, Eva - HODOROVÁ, Ingrid - SCHMIDTOVÁ, Katarína. Základy anatómie človeka : študijný program: Farmácia. Rec. Eva Mechírová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-720-3, 199 s. [11,26AH]
2021 ACB HERICH, Róbert - SZABÓOVÁ, Renáta - LENHARDT, Ľudovít. Základy patológie pre farmaceutov : [Basics of pathology for pharmacists] Rec. Zuzana Ševčíková, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-727-2, 119 s. [7,1AH]
2021 ACB STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria. Biophysics - methods and instruments. Rec. Ján Sabo, Jana Šimková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-712-8, 155 s. [5,6AH]
2021 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír. Fyziológia nervov, svalov a termoregulácie : Pre poslucháčov ŠP Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Rec. Agnesa Lukačinová, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-728-9, 102 s. [6,78AH]
2021 ACB LAZAR, Gabriel - DOLNÍK, Michal - POŠIVÁK, Ján. Andrológia - praktické cvičenia. Rec. Igor Valocký, František Novotný. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-729-6, 116 s. [3,1AH]
2021 ACB ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana. Základy fyziológie potravinových zvierat : Praktické cvičenia. Rec. Agnesa Lukačínová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-722-7, 79 s. [4,014AH]
2021 ACB MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - NAĎ, Pavel. Priemyselné krmivá a diéty pre psov : [Commercial feeds and diets for dogs] Rec. Aladár Maďari, Tomáš Mihok. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-736-4, 83 s. [3,5AH] [3,50 AH]
Počet záznamov v databáze: 300
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 30
Skip to content