Rok Kategória
Publikácia
2020 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. The study of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets. In: XIth EFEPR 2019 Conference : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-8208-020-2, s. P11.
2019 AFL ČIŽMÁR, Erik - BABČANSKÁ, Mária - KLIUIKOV, Andrii - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - POTOČŇÁK, Ivan. Estimation of crystal-field anisotropy in Co(II)-based single-ion magnets using X-band EPR : [Určenie anizotropie kryštálového poľa v jednoiónových magnetoch na báze iónov Co(II) pomocu EPR v X pásme] In: 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2019. ISBN 978-80-89855-07-0, s. 235.
2018 AFL HUMENÍK, Filip - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KURICOVÁ, Mária - DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Alternatívne zdroje psích mezenchýmových kmeňových buniek: Fenotypizácia. In: Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 1.
2015 AFL HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - SASÁKOVÁ, Naďa. Sú individuálne zdroje vody potenciálnym nebezpečenstvom pre konzumenta?. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
2015 AFL LOHAJOVÁ, Ľuboslava - SOBEKOVÁ, Anna - HRUŠKOVÁ, Tatiana - VLČKOVÁ, Radoslava. Odozva antioxidačného enzýmového systému pečene a obličiek na prídavok Yucca shidigera. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
2014 AFL KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zdravotné riziko insekticídu deltametrínu. In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Infekcia West Nile vírusom na Slovensku. In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LAPIN, Martin. Vplyv suplementácie selénu a vitamínu E na antioxidačný status poštových holubov. In: Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, s. 1.
2014 AFL TOROPILOVÁ, Denisa - TOROPILA, Michal - TOMKO, Martin - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - TAKÁČ, Ladislav. Intoxikácie magickými hubami a ich dopad na ľudský organizmus (Prehľad). In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
2014 AFL KOLESÁROVÁ, Mária. NO a kardiovaskulárne ochorenia (prehľad). In: Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. s. 1.
Počet záznamov v databáze: 131
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 14
Skip to content