Rok Kategória
Publikácia
2021 BDF BAČKOROVÁ, Miriam. Vybrané drogy s obsahom slizov a ich využitie v terapeutickej praxi. In: Liečivé rastliny. 2020. ISSN 1335-9878, Roč. 57, č. 5 (2020), s. 178-179.
2021 BDF PROŠKOVCOVÁ, Martina - ČONKOVÁ, Eva - HARČÁROVÁ, Michaela. Využitie prírodných liečiv v terapii orálnej kandidózy. In: Liečivé rastliny. 2021. ISSN 1335-9878, Roč. 58, č. 1 (2021), s. 12-14.
2021 BDF ŠUTOROVÁ, Martina. Camu camu - vzácny poklad z peruánskej prírody. In: Liečivé rastliny. 2020. ISSN 1335-9878, Roč. 57, č. 6 (2020), s. 216-217.
2021 BDF KĽOC, Dominik - FEDOROVÁ, Monika - SUCHOVIČ, Radoslav. Dispenzácia veterinárnych liekov zo skupiny glukokortikoidov. In: Lekárnické listy. 2021. ISSN 1335-5821, Roč. 23, č. 3 (2021), s. 38-39.
2021 BDF FUCHS, Jakub - KURICOVÁ, Mária - HERICH, Róbert - REVAJOVÁ, Viera - KORIM, Filip. Hydrocefalus psov - klinický prípad : [Hydrocephalus in dogs - case report] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 1 (2021), s. 37-43.
2021 BDF LEŠNÍK, František - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KURILLOVÁ, Marieta - FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Xenobiotiká a zdravie psov : [Xenobiotics and health of dogs] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 1 (2021), s. 25-27.
2021 BDF BALOGOVÁ, Mária - FEDOROVÁ, Monika. Syndróm suchého oka. In: Lekárnické listy. 2021. ISSN 1335-5821, Roč. 23, č. 4 (2021), s. 24-29.
2021 BDF LACA MEGYESI, Štefania. Svetelné znečistenie a jeho vplyv na naše zdravie. In: Lekárnické listy. 2021. ISSN 1335-5821, Roč. 23, č. 4 (2021), s. 32-33.
2021 BDF KOLÁŘ, Jozef - GREGA, Dominik - ŠUTOROVÁ, Martina - AMBRUS, Tünde. Opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti lekárenskej starostlivosti. In: Praktické lekárnictvo. 2021. ISSN 1338-3132, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 28-31.
2021 BDF BAČKOROVÁ, Miriam. Ashwagandha - indický ženšen. In: Liečivé rastliny. 2021. ISSN 1335-9878, Roč. 58, č. 2 (2021), s. 60-61.
Počet záznamov v databáze: 3405
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 341
Skip to content