Názov: Digitalizácia zdravotnej staroslivosti a zdieľaný liekový záznam v Českej republike.
Zápis: ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - HOLÉCYOVÁ, Monika. Digitalizácia zdravotnej staroslivosti a zdieľaný liekový záznam v Českej republike. In: Lekárnické listy. 2023. ISSN 1335-5821, Roč. 25, č. 2 (2023), s. 28-29.
Rok vydania: 2023
Kategória: O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:ŠTEMPEĽOVÁ Iveta50 %
HOLÉCYOVÁ Monika50 %
Vydanie: Lekárnické listy
Roč. 25, č. 2 (2023), s. 28-29
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-5821
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Názov študijného odoboru: farmácia
Jazyk: slovenský
Skip to content