Názov: Africký mor ošípaných v okrese Košice-okolie.
Zápis: HUMENÍK, Filip - HAGYARI, Soňa - SOMOŠ, Jozef. Africký mor ošípaných v okrese Košice-okolie. In: Naše poľovníctvo. 2023. ISSN 1336-5568, Roč. 20, č. 1 (2023), s. 16.
Rok vydania: 2023
Kategória: O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:HUMENÍK Filip0 %
HAGYARI Soňa0 %
SOMOŠ Jozef0 %
Vydanie: Naše poľovníctvo
Roč. 20, č. 1 (2023), s. 16
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1336-5568
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content