Rok Kategória
Publikácia
2021 AED REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - ZIGO, František - PIPOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - DEMJANOVÁ, Soňa. Antimicrobiálna rezistencia baktérií Staphylococcus chromogenes izolovaných zo syrov : [Antimicrobial resistance of bacteria Staphylococcus chromogenes isolated from sheep and goat cheeses] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 123-127.
2021 AED VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František - DUDRIKOVÁ, Eva - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Detekcia druhov rodu Enterococcus, v syroch a ich antimikrobiálna rezistencia : [Detection of Enterococcus spp. and their antimicrobial resistance in cheeses] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 158-162.
2021 AED TÓTH, Štefan - DANKOVÁ, Marianna - HOLODOVÁ, Monika - MECHÍROVÁ, Eva - MARETTA, Milan - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Imunohistochemická analýza enterických nervových plexov gnotobiotických prasiat : [Immunohistochemical analysis of the enteric nervous system of germ-free piglets] In: A stále žijeme v čase Covidu.... 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. ISBN 978-80-223-5302-1, s. 44-48.
2021 AED LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Účinok podávania xantohumolu v krmive na rast, jatočnú výťažnosť, oxidačnú stabilitu a biochémiu krvi u japonských prepelíc : [The effect of administration of xanthohumol in diet on the growth performance, carcass composition, oxidation stability of meat and blood biochemistry in Japanese quails] In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 86-91.
2021 AED ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - VARGOVÁ, Mária - SASÁKOVÁ, Naďa. Occurrence of some pathogenity factors in Staphylococci isolated from mastitic dairy cows. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 190-196.
2021 AED SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - KACHNIČ, Ján - ZIGO, František. The importance of monitoring the quality of drinking water to farms for primary milk production. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 128-133.
2021 AED VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - ZIGO, František. Determination of hygienic level of slaughterhouse by atp method and by microbiological control of effectiveness of disinfection. In: Bezpečnosť a kvalita potravín (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2353-7, online, s. 139-144.
2020 AED TELEKY, Jana - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MALOVESKÁ, Marcela - KIRÁLY, Ján - KARAFFOVÁ, Viera. Výber vhodného kandidáta na sledovanie výskytu lymfatických ciev v CNS metódou Real Time PCR : [Selection of an optimal candidate for monitoring the lymphatic vessels in CNS by Real Time PCR] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 138-141.
2020 AED SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - POLLÁKOVÁ, Magdaléna. Suplementácia krmiva synbiotikami môže pozitívne ovplyvniť obsah PNMK vo svalovine : [Feed supplementation with synbiotics can positively affect PUFAs content in the muscle] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 133-137.
2020 AED ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - RAČEK, Adam - BEŇOVÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö. Štúdium mikroskopickej štruktúry semenníka potkana v priebehu pohlavného dospievania : [Study of the microscopical structure of rat's testicle during the course of sexual maturation] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 6-9.
Počet záznamov v databáze: 953
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 96
Skip to content