Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš. Výskyt T-2 toxínu v kŕmnych zmesiach pre hydinu : [Occurrence of T-2 toxin in feed mixtures for poultry] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 13-17.
2023 V2 KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter. Identifikácia Metschnikowia pulcherrima v procese fermentácie vína v spojitosti s biogénnymi amínami : [Identification of Metschnikowia pulcherrima in the process of wine fermentation in connection with biogeneic amines] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 22-26.
2023 V2 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana. Potenciál tvorby biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mastitídneho mlieka u dojníc : [Potencial ability to production of biofilm in Staphylococcus spp. isolated from mastitis milk in dairy cows] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 9-12.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Changes in the microbiota during the wine fermentation process in relation to tyramine. In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 59-64.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Zhodnotenie účinnosti dezinfekcie prostredníctvom mikrobiologickej kontroly v priestoroch mliekarenského podniku : [Evaluation of the effectiveness of disinfection through microbiological control in the premises of a dairy enterprise] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 170-173.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na kvalitu stehennej svaloviny vo výkrme moriek : [The influence of humic substances on thigh meat quality in fattening of turkeys] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 185-189.
2023 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre mäsa brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the meat of broiler chickens] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 196-200.
2023 V2 MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 201-207.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - NAGY, Jozef. Fermentované produkty a humínové látky výžive hydiny, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Fermented products and humic substances in poultry nutrition new approach to production of safe and functional foods] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 208-212.
2023 V2 MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - NAĎ, Pavel - SEMJON, Boris - BUJŇÁK, Lukáš - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv probiotík a humínovych látok na chemické zloženie a minerálny profil prsnej svaloviny u moriek : [Effect of probiotics and humic substances on the chemical composition and mineral profile of breast muscle in turkeys] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 213-216.
Počet záznamov v databáze: 1006
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 101
Skip to content