Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 MIGDAŁ, Władysław - WALCZYCKA, Maria - GOLIAN, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír - SZLAGOR, Jakub. Application of wild garlic (Allium ursinum L.) for production of lamb sausage. In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 217-219.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MAKIŠ, Andrej - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv prídavku probiotík a humínových látok vo výžive brojlerových kurčiat na kvalitu stehennej svaloviny : [Effect of the addition of probiotics and humic substances in the diet of broiler chickens on the quality of thigh muscle] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 220-224.
2023 V2 SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Porovnanie kvality vybraných vín z malokarpatskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti : [Comparison of the quality of selected wines from the Little Carpathian and East Slovak vineyard regions] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 287-292.
2023 V2 LAUKOVÁ, Andrea - FRAQUEZA, Maria Joao - ALFAIA, Cristina - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Kmene druhu Staphylococcus hominis detegované v surovom kozom mlieku a ich citlivosť ku nizínu : [The species strains Staphylococcus hominis detected in raw goat milk and their susceptibility to nisin] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 27-30.
2023 V2 LAUKOVÁ, Andrea - FRAQUEZA, Maria Joao - ALFAIA, Cristina - FOCKOVÁ, Valentína - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - KOTĚŠOVSKÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Citlivosť kmeňov Staphylococcus aureus z ovčieho hrudkového syra ku lantibiotickým bakteriocínom, galidermín a nizín : [Susceptibility of the strains Staphylococcus aureus from ewes milk lump cheese to lantibiotic bacteriocins-gallidermin and nisin] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 32-34.
2023 V2 REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Histamín a jeho vplyv na mykobiotu vína počas fermentačného procesu : [Histamine and its effect on wine mycobiota during the fermentation process] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 44-50.
2023 V2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vývoj nosovej dutiny vtákov. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 34-37.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Štruktúra lymfatických ciev v chorioallantoickej membráne kuracieho embrya na 14. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 38-40.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Ultraštruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 41-43.
2023 V2 TIRPÁKOVÁ, Zuzana - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka - POKORNÁ, Bronislava. Vplyv alkoholu na vyvíjajúce sa vtáčie embryo. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 27-29.
Počet záznamov v databáze: 1006
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 101
Skip to content