Rok Kategória
Publikácia
2021 BEF SEMJON, Boris - BUJŇÁK, Lukáš - NAĎ, Pavel - KORÉNEKOVÁ, Beáta - NAGY, Jozef - JEVINOVÁ, Pavlína - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Zmena senzorických parametrov mäsa kurčiat vplyvom skrmovania prírodných a okyslených humínových látok : [The change of meat sensory parameters of chickens fed with natural and acidified humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2354-4, s. 50-55.
2021 BEF BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - JEVINOVÁ, Pavlína - BUJŇÁK, Lukáš - KLEMPOVÁ, Tatiana - ROBA, Pavol - MARCINČÁK, Slavomír. Jatočná výťažnosť a kvalita mäsa kurčiat po skrmovaní fermentovaných produktov a humínových látok : [Carcass yield and quality of chicken meat after feeding with fermented feed and humic substances] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2354-4, online, s. 13-18.
2021 BEF ŽERT, Zdeněk - VALOCKÝ, Igor - LAŠÁK, František - STYKOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, František. Veterinárne aspekty chovu koní Norika muránskeho typu SCHK Dobšiná : [Veterinary aspects of horse breeding of Norik Muránsky type SCHK Dobšiná] In: Norik muránsky : 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2204-2, s. 59-62.
2021 BEF AMBROS, Michal - STANKO, Michal - DUDICH, Alexander - STOLLMANN, Andrej - PEŤKO, Branislav. Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Levočských vrchov. In: Spiš : 1. vyd. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2020. ISBN 978-80-85173-36-9, s. 377-393.
2020 BEF SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - PAVOLOVÁ, Henrieta - TAKÁČOVÁ, Daniela - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Hygienická bezpečnosť pitnej vody na farmách zvierat : [Hygiene safety of drinking water use on animal farms] In: Voda a klimatické zmeny : 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 15-18.
2020 BEF PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš - KOZÁKOVÁ, Ľubica - SASÁKOVÁ, Naďa. Účinnosť čistenia odpadovej vody z priemyselnej prevádzky. In: Voda a klimatické zmeny : 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-659-6, USB kľúč, s. 25-31.
2019 BEF CIBEREJ, Juraj. Hodnotenie trofejovej kvality raticovej zveri za poľovnícke sezóny 2009/10 až 2018/19 v okrese Trebišov : [Evaluation on trophy quality game for hunting season to hoofed 2009/10 end 2018/19 in Trebišov district] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 96-98.
2019 BEF LAZÁR, Peter - CIBEREJ, Juraj. Negatívny vplyv niektorých poľovníckych praktík na kvalitu zveriny : [Negative influence of some hunting practice on venison quality] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 104-107.
2019 BEF CIBEREJ, Juraj. Výber kvality Poľovníckeho ochranného spolku (POS) v Trebišove : [The selection of the Chronicles of the hunting grounds of the protective society (POS) in Trebisov] In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 108-111.
2019 BEF ČURLÍK, Ján - IGLÓDYOVÁ, Adriana. Podkožná a nosohltanová strečkovitosť u raticovej zveri. In: Zemplínske poľovnícke dni, 5. - 7. apríl 2019, Sobrance : 1. vyd. Bratislava : Slovenská poľovnícka komora, 2019. s. 112-114.
Počet záznamov v databáze: 331
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 34
Skip to content