Rok Kategória
Publikácia
2023 O2 KARAFFOVÁ, Viera - HUDEC, Erik - ŠTOFILOVÁ, Jana - KIŠŠOVÁ, Zuzana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) a Lactobacillus fermentum 2i3 CCM 7158 na génovú expresiu prozápalových interleukínov na IPEC-J2 bunkovej línii. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 15.
2023 O2 HUDEC, Erik - KARAFFOVÁ, Viera - TELEKY, Jana - PINTARIČ, Máša - LANGERHOLC, Tomaž - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) na vybrané parametre integrity čreva na CLAB bunkovej línii. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 17.
2023 O2 FOCKOVÁ, Valentína - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 22.
2023 O2 POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - FORMELOVÁ, Zuzana - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. Dipeptidový Enterocín A/P produkovaný prospešným kmeňom Enterococcus faecium EK13 – sľubné postbiotikum pre chov králikov. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 21.
2023 O2 VICHOVÁ, Branislava - MITERPÁKOVÁ, Martina - BLAŽEKOVÁ, Veronika - VARGOVÁ, Lucia - STANKO, Michal. Výskyt a druhová diverzita jednobunkových krvných parazitov Babesia spp. a Hepatozoon spp. v kliešťoch (Ixodida) z monitorovaných lokalít mesta Košice, východné Slovensko. In: Zoologické dny Brno 2023 : 1. vyd. Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023. ISBN 978-80-87189-39-9, online, s. 221.
2023 O2 MOSKÁĽOVÁ, Lenka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CHOMOVÁ, Natália. Vplyv humínových látok na rast včelích baktérií mliečneho kvasenia. In: BeeConnected Olomouc 2023 : 1. vyd. Bystročice : Alena Vondráková, 2023. ISBN 978-80-11-03089-6, s. 16.
2023 O2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SABOVÁ, Lucia - MAJCHRÁK, Tomáš - SABO, Rastislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Porovnanie vplyvu syntetického a naturálneho akaricídu na imunitnú odpoveď zimných včiel. In: BeeConnected Olomouc 2023 : 1. vyd. Bystročice : Alena Vondráková, 2023. ISBN 978-80-11-03089-6, s. 10.
2022 O2 HALUŠKOVÁ, Jana - HOLEČKOVÁ, Beáta - LUPTÁKOVÁ, Lenka - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina. Study of methylation of the bovine GSTP1 gene by Methylation-Specific PCR in comparison with its real-time version followed by a melting procedure. In: Izakovičov memoriál. 32. Izakovičov memoriál : Odborný program a abstrakty. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2022. ISBN 978-80-974233-2-2, s. 65.
2022 O2 HOLEČKOVÁ, Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina - KOLENIČOVÁ, Simona - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HALUŠKOVÁ, Jana - KAKALEJČÍKOVÁ, Silvia - BUČAN, Jaroslav. Effect of neonicotinoid-based formulation of insecticide on cultured lymphocytes. In: Izakovičov memoriál. 32. Izakovičov memoriál : Odborný program a abstrakty. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2022. ISBN 978-80-974233-2-2, s. 74.
2022 O2 PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KORYTÁR, Ľuboš - BARBUŠINOVÁ, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČABANOVÁ, Viktória - PIVKA, Soňa - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detection and genetic characterisation of West Nile virus and Usutu virus strains obtained from mosquitoes captured in eastern Slovakia. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 80.
Počet záznamov v databáze: 140
Posledný update databázy: 27. 06. 2023 12:16:54
Strana 1 z 14
Skip to content