Názov: Zhodnotenie účinnosti dezinfekcie prostredníctvom mikrobiologickej kontroly v priestoroch mliekarenského podniku : [Evaluation of the effectiveness of disinfection through microbiological control in the premises of a dairy enterprise]
Zápis: VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Zhodnotenie účinnosti dezinfekcie prostredníctvom mikrobiologickej kontroly v priestoroch mliekarenského podniku : [Evaluation of the effectiveness of disinfection through microbiological control in the premises of a dairy enterprise] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 170-173.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRI - príspevok
Autori:VARGOVÁ Mária60 %
ZIGO František20 %
FARKAŠOVÁ Zuzana10 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína10 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, FIKSELOVÁ Martina
Vydanie: Bezpečnosť a kvalita potravín
Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers
Zborník vedeckých prác
online, S. 170-173
Vydavateľ: SSPLPVV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-028-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660282/9788082660282.pdf
Skip to content