Názov: Výskyt T-2 toxínu v kŕmnych zmesiach pre hydinu : [Occurrence of T-2 toxin in feed mixtures for poultry]
Zápis: HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš. Výskyt T-2 toxínu v kŕmnych zmesiach pre hydinu : [Occurrence of T-2 toxin in feed mixtures for poultry] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 13-17.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRI - príspevok
Autori:HARČÁROVÁ Michaela70 %
NAĎ Pavel10 %
MARCIN Andrej5 %
HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ Alena5 %
BUJŇÁK Lukáš5 %
MIHOK Tomáš5 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, FIKSELOVÁ Martina
Vydanie: Bezpečnosť a kvalita potravín
Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers
Zborník vedeckých prác
online, S. 13-17
Vydavateľ: SSPLPVV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-028-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660282/9788082660282.pdf
Skip to content