MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 201-207.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na kvalitu stehennej svaloviny vo výkrme moriek : [The influence of humic substances on thigh meat quality in fattening of turkeys] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 185-189.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš. Výskyt T-2 toxínu v kŕmnych zmesiach pre hydinu : [Occurrence of T-2 toxin in feed mixtures for poultry] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 13-17.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na vybrané produkčné a krvné biochemické parametre u moriek počas výkrmu : [Effect of humic substances on selected production and blood biochemical parameters in turkeys during fattening] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 366-374.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš. Kvantitatívne stanovenie zearalenónu v krmivách pre morky a brojlery : [Quantitative determination of zearalenone in turkey and broiler feeds] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 40-44.
2023 V2 NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - HARČÁROVÁ, Michaela - MIHOK, Tomáš - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra. Vplyv humínových látok na produkciu a biochemické parametre v krvi moriek : [Influence of humic substances on the production and biochemical parameters in the blood of turkeys] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 108-113.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv suplementácie kŕmnych zmesí humínovými látkami na rast a využitie živín u výkrmových moriek : [The effect of feed mixtures supplementation with humic substances on the growth and utilization of nutrients in fattening turkeys] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 51-57.
2023 V2 MIHOK, Tomáš - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra. Vplyv výživy na hladinu malondialdehydu v krvnom sére psov ako jedného z ukazovateľov úrovne oxidačného stresu : [The effect of nutrition on the level of malondialdehyde in the blood serum of dogs as one of the indicators of the level of oxidative stress] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 99-103.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš. Kvantitatívne stanovenie zearalenónu v krmivách pre morky a brojlery : [Quantitative determination of zearalenone in turkey and broiler feeds] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 10.
2023 V2 NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - HARČÁROVÁ, Michaela - MIHOK, Tomáš. Vplyv humínových látok na produkciu a biochemické parametre v krvi moriek : [Influence of humic substances on the production and biochemical parameters in the blood of turkeys] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 24.
Počet záznamov v databáze: 129
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content