MVDr. Alena Hreško Šamudovská, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 BUJŇÁK, Lukáš - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAĎ, Pavel - MARCINČÁK, Slavomír - MASKAĽOVÁ, Iveta - HARČÁROVÁ, Michaela - KARAFFOVÁ, Viera - BARTKOVSKÝ, Martin. The effect of dietary humic substances on cellular immunity and blood characteristics in piglets. In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 3 (2023), art. no. 636, p. [1-12]
(2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Prítomnosť deoxynivalenolu v krmivách pre monogastrické zvieratá. In: GRANT journal. 2023. ISSN 1805-0638, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 92-94.
2023 V3 MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Amylolytic and cellulolytic activities, the digestibility of dry matter of broiler chickens after feed intake of humic substances. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 1 (2023), s. 15-23.
2023 V2 MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 201-207.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na kvalitu stehennej svaloviny vo výkrme moriek : [The influence of humic substances on thigh meat quality in fattening of turkeys] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 185-189.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš. Výskyt T-2 toxínu v kŕmnych zmesiach pre hydinu : [Occurrence of T-2 toxin in feed mixtures for poultry] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 13-17.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Stanovenie deoxynivalenolu v kŕmnych zmesiach pre monogastrické zvieratá : [Determination of deoxynivalenol in feed mixtures for monogastric animals] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 263-267.
2023 V2 HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel. Vplyv humínových látok na vybrané produkčné a krvné biochemické parametre u moriek počas výkrmu : [Effect of humic substances on selected production and blood biochemical parameters in turkeys during fattening] In: QUAERE 2023 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, online, s. 366-374.
2023 V2 CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - HARČÁROVÁ, Michaela - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. In vivo testovanie vplyvu rôznych druhov humínových látok na črevnú mikrobiotu prasiat : [In vivo testing of the effect of different humic substances on pig´s intestinal microbiota] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 349-355.
2023 V2 HARČÁROVÁ, Michaela - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš. Kvantitatívne stanovenie zearalenónu v krmivách pre morky a brojlery : [Quantitative determination of zearalenone in turkey and broiler feeds] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 40-44.
Počet záznamov v databáze: 117
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 12
Skip to content