Názov: Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre mäsa brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the meat of broiler chickens]
Zápis: MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre mäsa brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the meat of broiler chickens] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 196-200.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRI - príspevok
Autori:MAKIŠ Andrej20 %
SEMJON Boris16 %
BARTKOVSKÝ Martin16 %
REITZNEROVÁ Anna16 %
MESARČOVÁ Lýdia16 %
MARCINČÁK Slavomír16 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, FIKSELOVÁ Martina
Vydanie: Bezpečnosť a kvalita potravín
Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers
Zborník vedeckých prác
online, S. 196-200
Vydavateľ: SSPLPVV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-028-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660282/9788082660282.pdf
Skip to content