MVDr. Anna Reitznerová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - ŠULEKOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Comparison of lipid profile and oxidative stability of vacuum-packed and longtime-frozen fallow deer, wild boar, and pig meat. In: Applied Sciences. 2023. ISSN 2076-3417, Vol. 13, no. 6 (2023), art. no. 4059, p. [1-16]
(2021: 2.838 - IF, 75 - H-index, 2.921 - IF 5y, 0.507 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VAŠKOVÁ, Janka - NAGY, Jozef. Humic substances as a feed supplement and the benefits of produced chicken meat. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 927, p. [1-13]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona - HUDÁKOVÁ, Nikola - REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Humic substances as a versatile intermediary. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 858, p. [1-25]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre mäsa brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the meat of broiler chickens] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 196-200.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MAKIŠ, Andrej - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv prídavku probiotík a humínových látok vo výžive brojlerových kurčiat na kvalitu stehennej svaloviny : [Effect of the addition of probiotics and humic substances in the diet of broiler chickens on the quality of thigh muscle] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 220-224.
2023 V2 MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - NAĎ, Pavel - SEMJON, Boris - BUJŇÁK, Lukáš - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv probiotík a humínovych látok na chemické zloženie a minerálny profil prsnej svaloviny u moriek : [Effect of probiotics and humic substances on the chemical composition and mineral profile of breast muscle in turkeys] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 213-216.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - NAGY, Jozef. Aplikácia fermentovaných produktov a humínových látok hydine, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Application of fermented products and humic substances to poultry, a new approach to the production of safe and functional foods] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 473-479.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - MAKIŠ, Andrej - SMETANKOVÁ, Annamária - MARCINČÁK, Slavomír. Hodnotenie antioxidačnej aktivity a oxidačnej stability syrov Gouda : [Evaluation of the antioxidant activity and oxidative stability of Gouda cheeses] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 556-560.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MESARČOVÁ, Lýdia - NAGY, Jozef. Humínove látky a probiotiká vo výžive hydiny a ich vplyv na zloženie a kvalitu svaloviny : [Humic substances and probiotics in poultry nutrition and their effect on meat composition and quality] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, cd-rom, s. 87-91.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - KARAFFOVÁ, Viera - NAĎ, Pavel - GREGOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. In: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : Zborník prác. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2023. ISBN 978-80-552-2616-3, s. 69-75.
Počet záznamov v databáze: 83
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content