Mgr. Martin Bartkovský, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - ŠULEKOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Comparison of lipid profile and oxidative stability of vacuum-packed and longtime-frozen fallow deer, wild boar, and pig meat. In: Applied Sciences. 2023. ISSN 2076-3417, Vol. 13, no. 6 (2023), art. no. 4059, p. [1-16]
(2021: 2.838 - IF, 75 - H-index, 2.921 - IF 5y, 0.507 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KOŽÁR, Martin - ŠIŠKOVÁ, Barbora - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BARTKOVSKÝ, Martin - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Impact of canine amniotic mesenchymal stem cell conditioned media on the wound healing process: In vitro and in vivo study. In: International Journal of Molecular Sciences. 2023. ISSN 1422-0067, Vol. 24, no. 9 (2023), art. no. 8214, p. [1-14]
(2021: 6.208 - IF, 195 - H-index, 6.628 - IF 5y, 1.176 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 BUJŇÁK, Lukáš - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAĎ, Pavel - MARCINČÁK, Slavomír - MASKAĽOVÁ, Iveta - HARČÁROVÁ, Michaela - KARAFFOVÁ, Viera - BARTKOVSKÝ, Martin. The effect of dietary humic substances on cellular immunity and blood characteristics in piglets. In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 3 (2023), art. no. 636, p. [1-12]
(2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Changes in the microbiota during the wine fermentation process in relation to tyramine. In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 59-64.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - NAGY, Jozef. Fermentované produkty a humínové látky výžive hydiny, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Fermented products and humic substances in poultry nutrition new approach to production of safe and functional foods] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 208-212.
2023 V2 REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Histamín a jeho vplyv na mykobiotu vína počas fermentačného procesu : [Histamine and its effect on wine mycobiota during the fermentation process] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 44-50.
2023 V2 SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír. Porovnanie kvality vybraných vín z malokarpatskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti : [Comparison of the quality of selected wines from the Little Carpathian and East Slovak vineyard regions] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 287-292.
2023 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv fermentovaných krmív na kvalitatívne parametre mäsa brojlerových kurčiat : [The influence of fermented feeds on the quality parameters of the meat of broiler chickens] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 196-200.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - NAGY, Jozef. Aplikácia fermentovaných produktov a humínových látok hydine, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Application of fermented products and humic substances to poultry, a new approach to the production of safe and functional foods] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 473-479.
2023 V2 HUMENÍK, Filip - BARTKOVSKÝ, Martin - LAZÁR, Jozef - ČURLÍK, Ján - KAROLOVÁ, Renáta - LAZÁR, Peter. Ekonomické ukazovatele produkcie zveriny na Slovensku v poľovníckej sezóne 2021/2022 : [Economic indicators of game production in Slovakia in the hunting season 2021/2022] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 346-348.
Počet záznamov v databáze: 153
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 16
Skip to content