Názov: Potenciál tvorby biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mastitídneho mlieka u dojníc : [Potencial ability to production of biofilm in Staphylococcus spp. isolated from mastitis milk in dairy cows]
Zápis: FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana. Potenciál tvorby biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mastitídneho mlieka u dojníc : [Potencial ability to production of biofilm in Staphylococcus spp. isolated from mastitis milk in dairy cows] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 9-12.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRI - príspevok
Autori:FARKAŠOVÁ Zuzana65 %
LACKOVÁ Zuzana10 %
ZIGO František10 %
VARGOVÁ Mária10 %
ARVAIOVÁ Juliana5 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, FIKSELOVÁ Martina
Vydanie: Bezpečnosť a kvalita potravín
Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers
Zborník vedeckých prác
online, S. 9-12
Vydavateľ: SSPLPVV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-028-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660282/9788082660282.pdf
Skip to content