Názov: Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic]
Zápis: MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 201-207.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRI - príspevok
Autori:MARCIN Andrej25 %
MIHOK Tomáš25 %
HARČÁROVÁ Michaela10 %
HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ Alena8 %
BUJŇÁK Lukáš8 %
KOŠČOVÁ Jana6 %
NAĎ Pavel18 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, CAPCAROVÁ Marcela, FIKSELOVÁ Martina
Vydanie: Bezpečnosť a kvalita potravín
Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers
Zborník vedeckých prác
online, S. 201-207
Vydavateľ: SSPLPVV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8266-028-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2023/dl/9788082660282/9788082660282.pdf
Skip to content