Názov: Detection and genetic characterisation of West Nile virus and Usutu virus strains obtained from mosquitoes captured in eastern Slovakia.
Zápis: PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KORYTÁR, Ľuboš - BARBUŠINOVÁ, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČABANOVÁ, Viktória - PIVKA, Soňa - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detection and genetic characterisation of West Nile virus and Usutu virus strains obtained from mosquitoes captured in eastern Slovakia. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 80.
Rok vydania: 2022
Kategória: O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:PEŇAZZIOVÁ Katarína25 %
SCHUSTEROVÁ Petra13 %
CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ Ivana13 %
KORYTÁR Ľuboš5 %
BARBUŠINOVÁ Eva10 %
GREŠÁKOVÁ Ľubomíra5 %
ČABANOVÁ Viktória3 %
PIVKA Soňa3 %
PISTL Juraj3 %
CSANK Tomáš20 %
Vydanie: 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Abstrakty - přednášky
online, S. 80
Vydavateľ: Československá společnost mikrobiologická
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Pardubice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-88379-18-8
Oblasť výskumu: 130 - Vedy o živej prírode
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://system.bpp.cz/upload/files/ČSSM 2022/Sborník sloučeno.pdf
Skip to content