RNDr. Petra Schusterová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2022 V3 PEŇAZZIOVÁ, Katarína - KORYTÁR, Ľuboš - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - LOZIAK, Alexander - PIVKA, Soňa - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Serologic investigation on tick-borne encephalitis virus, Kemerovo virus and Tribeč virus infections in wild birds. In: Microorganisms. 2022. ISSN 2076-2607, Vol. 10, no. 12 (2022), art. no. 2397, p. [1-15]
(2022: 4.500 - IF, 66 - H-index, 4.800 - IF 5y, 0.909 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - MAREŠ, Jan - ŽITŇAN, Rudolf - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Dynamika imunitnej odpovede pstruha dúhového po podávaní probiotického krmiva s autochtónnymi laktobacilmi : [The dynamics of immune response of rainbow trout after feeding with probiotic feed containing autochtonous lactobacilli] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 88-95.
2022 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - MAREŠ, Jan - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Dynamika relatívnej génovej expresie imunologických markerov v čreve pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) počas podávania probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. ISBN 978-80-223-5385-4, online, s. 533-538.
2022 O2 PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KORYTÁR, Ľuboš - BARBUŠINOVÁ, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČABANOVÁ, Viktória - PIVKA, Soňa - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detection and genetic characterisation of West Nile virus and Usutu virus strains obtained from mosquitoes captured in eastern Slovakia. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 80.
2022 O2 CSANK, Tomáš - PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KORYTÁR, Ľuboš - PISTL, Juraj. Detection of tick-borne orbivirus infection in ticks and infested birds. In: Labuda´s days : vedecká konferencia. 6. Labuda ́s days : Abstract Book from Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava : SAV, 2022. ISBN 978-80-972111-5-8, USB kľúč, s. 15-16.
2022 O2 PIVKA, Soňa - PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - KORYTÁR, Ľuboš - KLEMPA, Boris - CSANK, Tomáš. Detekcia a izolácia arbovírusov prenášaných kliešťami na Slovensku. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 81.
2022 O2 SCHUSTEROVÁ, Petra - CSANK, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda - NEMCOVÁ, Radomíra - VILČEK, Štefan - PEŇAZZIOVÁ, Katarína - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - PIVKA, Soňa - PISTL, Juraj. Effect of Limosilactobacillus reuteri L26 BiocenolTM and its exopolysaccharide on the antiviral immune molecules. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 49.
2022 O2 PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Genetic characterisation of novel Tribeč virus and the analysis of one-step growth curve in host systems. In: Labuda´s days : vedecká konferencia. 6. Labuda ́s days : Abstract Book from Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava : SAV, 2022. ISBN 978-80-972111-5-8, USB kľúč, s. 25-26.
2022 O2 SCHUSTEROVÁ, Petra - CSANK, Tomáš - PEŇAZZIOVÁ, Katarína - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj. In vitro preparation of dsRNA standard for RT-qPCR quantification of Tribeč virus. In: Labuda´s days : vedecká konferencia. 6. Labuda ́s days : Abstract Book from Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava : SAV, 2022. ISBN 978-80-972111-5-8, USB kľúč, s. 44.
2022 O2 CSANK, Tomáš - PEŇAZZIOVÁ, Katarína - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - PIVKA, Soňa - PISTL, Juraj. One-step growth curve analysis of Tribeč virus in mouse fibroblasts. In: MSMD. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 28. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů : Abstrakty - přednášky. 1. vyd. Pardubice : Československá společnost mikrobiologická, 2022. ISBN 978-80-88379-18-8, online, s. 62.
Počet záznamov v databáze: 62
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content