MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - CHOMOVÁ, Natália - MAREŠ, Jan - MALÝ, Ondřej - ŽITŇAN, Rudolf - FALDYNA, Martin - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Feeding-regime-dependent intestinal response of rainbow trout after administration of a novel probiotic feed. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 12 (2023), art. no. 1892, p. [1-24]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 FAIXOVÁ, Dominika - RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybin showed higher cytotoxic, antiproliferative, and anti-inflammatory activities in the CaCo cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal IPEC-1 cells. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 492, p. [1-16]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SABOVÁ, Lucia - MAJCHRÁK, Tomáš - SABO, Rastislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Exposure of honey bees to commonly used pesticides modulates their immune response. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 51-55.
2023 V2 RATVAJ, Marek - FAIXOVÁ, Dominika - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Natália - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybín vykazuje cytotoxické, antiproliferatívne a protizápalové účinky na nádorové bunky, pri zachovaní životnosti a proliferácie zdravých intestinálnych buniek : [Silybin shows cytotoxic, antiproliferative, and antiinflammatory activities in the cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal cells] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 537-543.
2023 V2 RATVAJ, Marek - FAIXOVÁ, Dominika - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Natália - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybín vykazuje cytotoxické, antiproliferatívne a protizápalové účinky na nádorové bunky, pri zachovaní životnosti a proliferácie zdravých intestinálnych buniek : [Silybin shows cytotoxic, antiproliferative, and antiinflammatory activities in the cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal cells] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 85.
2023 O2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SABOVÁ, Lucia - MAJCHRÁK, Tomáš - SABO, Rastislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Porovnanie vplyvu syntetického a naturálneho akaricídu na imunitnú odpoveď zimných včiel. In: BeeConnected Olomouc 2023 : 1. vyd. Bystročice : Alena Vondráková, 2023. ISBN 978-80-11-03089-6, s. 10.
2023 O2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - FAIXOVÁ, Dominika - RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Natália - FAIXOVÁ, Zita. The influence of silybin on the metabolic activity, cell cycle, mitochondrial membrane potential, apoptosis, and the gene expression of cytokines in the healthy and carcinogenic gut cells. In: International Conference Analytical Cytometry : 1. vyd. Praha : AMCA, 2023. online, s. 105.
2022 V3 SABOVÁ, Lucia - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - KOLENIČOVÁ, Simona - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HOLEČKOVÁ, Beáta - SABO, Rastislav - SOBEKOVÁ, Anna - MAJCHRÁK, Tomáš - RATVAJ, Marek. The adverse effects of synthetic acaricide tau-fluvalinate (tech.) on winter adult honey bees. In: Environmental toxicology and pharmacology. 2022. ISSN 1382-6689, Vol. 92, no. (2022), art. no. 103861, p. [1-8]
(2022: 4.300 - IF, 97 - H-index, 4.800 - IF 5y, 0.937 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 PEŇAZZIOVÁ, Katarína - KORYTÁR, Ľuboš - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - LOZIAK, Alexander - PIVKA, Soňa - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Serologic investigation on tick-borne encephalitis virus, Kemerovo virus and Tribeč virus infections in wild birds. In: Microorganisms. 2022. ISSN 2076-2607, Vol. 10, no. 12 (2022), art. no. 2397, p. [1-15]
(2022: 4.500 - IF, 66 - H-index, 4.800 - IF 5y, 0.909 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - MAREŠ, Jan - ŽITŇAN, Rudolf - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Dynamika imunitnej odpovede pstruha dúhového po podávaní probiotického krmiva s autochtónnymi laktobacilmi : [The dynamics of immune response of rainbow trout after feeding with probiotic feed containing autochtonous lactobacilli] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 88-95.
Počet záznamov v databáze: 65
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content