Rok Kategória
Publikácia
2005 AFF ŠULLA, Igor - MARŠALA, Jozef - DANKO, Ján. Experimentálna štúdia ischemickej paraplégie u psa. In: Neurochirurgická konferencia, Košice 18. 2. 2005 : Abstrakty z medzinárodnej konferencie, venovaná životnému jubileu prof. MUDr. I. Šullu, DrSc.. 1. vyd. Košice : LF UPJŠ, 2005. s. 1.
2004 AFF SOKOL, Jozef. Contemporary possibility of analytical chemistry in analysis of drug residue in foods. In: Hygiena alimentorum XXV. Actual questions of production and processing of the milk - safe food for everyone. 2004. 2004. ISBN 80-8077-000-X, s.44.
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 2
Skip to content