Názov: Zrenie ovčích oocytov v podmienkach in vitro-cytogenetická analýza a imunofluorescenčná detekcia mikrotubov.
Zápis: HLINKA, Dušan - ŽIPAJOVÁ, D. - POŠIVÁK, Ján - ŠTEFANKO, P.. Zrenie ovčích oocytov v podmienkach in vitro-cytogenetická analýza a imunofluorescenčná detekcia mikrotubov. In: . Early Fetal Diagnosis. Praha : KAROLINUM, 1992. s. 108-111.
Rok vydania: 1992
Kategória: BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách
Autori:HLINKA Dušan0 %
ŽIPAJOVÁ D.0 %
POŠIVÁK Ján0 %
ŠTEFANKO P.0 %
Vydanie: Early Fetal Diagnosis
Recent Progress and Public Health Implications
S. 108-111
Vydavateľ: KAROLINUM
Miesto vydania: Praha
Krajina vydania: Česká republika
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Ohlasy:
2008: [4] ČERNOTA, Silvester - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - POŠIVÁKOVÁ, S. - HROMADA, Rudolf. Niektoré faktory ovplyvňujúce kvalitu ejakulátu capov. In EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII. Medzinárodná vedecká konferencia, Košice, UVL, 22.-23. apríl 2008. - Košice : UVL, 2008, s. 313-315.
2008: [4] LAZAR, Gabriel - NOVOTNÝ, František - VALOCKÝ, Igor - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - POŠIVÁKOVÁ, S. Laparoskopické monitorovanie ovariálnej aktivity ovce. In EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII. Medzinárodná vedecká konferencia, Košice, UVL, 22.-23. apríl 2008. - Košice : UVL, 2008, s. 279-281.
2008: [4] STYKOVÁ, Eva - MORVAYOVÁ, H. - NOVOTNÝ, František - ČERNOTA, Silvester - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - POŠIVÁKOVÁ, S. - HROMADA, Rudolf - VALOCKÝ, Igor. Niektoré faktory ovplyvňujúce kvalitu ejakulátu capov. In Slovenská banícka spoločnosť ZS VTS. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Hrádok 23. - 24. október 2008. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZS VTS, 2008, s. 191-193.
Skip to content