Názov: Vtáčie embryo ako alternatívny zvierací model.
Zápis: PETROVOVÁ, Eva. Vtáčie embryo ako alternatívny zvierací model. Rec. Norbert Lukáč, Lenka Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-732-6, 63 s. [3,6AH]
Rok vydania: 2021
Kategória: BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:PETROVOVÁ Eva100 %
Recenzenti: Norbert Lukáč, Lenka Luptáková.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-732-6
Rozsah: 63 s. [3,6AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Poznámka: zmena kategórie z AAB na BAB podľa návrhu CVTI
Skip to content