Názov: Vplyv technologických procesov na kvalitu rýb : [Effect of technological processes on fish quality]
Zápis: POPELKA, Peter. Vplyv technologických procesov na kvalitu rýb : [Effect of technological processes on fish quality] Rec. Anna Sobeková, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-702-9, 80 s. [4AH]
Rok vydania: 2021
Kategória: BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:POPELKA Peter100 %
Recenzenti: Anna Sobeková, Rudolf Žitňan.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-702-9
Rozsah: 80 s. [4AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Poznámka: zmena kategórie z AAB na BAB podľa návrhu CVTI
Skip to content