Rok Kategória
Publikácia
2019 AAB HERICH, Róbert. Analýza účinkov probiotík - rozhodujúci faktor ich efektivneho použitia : inauguračná práca. Rec. Zuzana Ševčíková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-623-7, 64 s. [4,20AH]
2019 AAB ONDREJKOVÁ, Anna. Antirabické vakcíny - súčasnosť a perspektívy : inauguračná práca. Rec. Mária Goldová, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-624-4, 70 s. [4,39AH]
2019 AAB MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv aditív prírodného pôvodu vo výžive brojlerov na kvalitu a bezpečnosť tukov produkovaného mäsa. Rec. Jozef Golian, Stanislav Kráčmar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-627-5, 109 s.
2019 AAB KOČIŠOVÁ, Alica. Vplyv globálnych zmien na výskyt a rozširovanie hmyzom prenášaných patogénov. Rec. Jozef Bíreš, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-648-0, 91 s. [4,55AH]
2019 AAB POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana. Význam probiotických baktérií v akvakultúre pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) : [The importance of probiotic bacteria in rainbow trout aquaculture (Oncorhynchus mykiss)] Rec. Viola Strompfová, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-650-3, 166 s.
2019 ACB ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - TAKÁČ, Peter. Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne : [Dosage forms and routes of drug administration with a focus on their importance in human medicine] Rec. Anna Hrabovská, Monika Fedorová. 1. vyd. Košice : ŠafárikPress UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-753-1, online 184 s.
2019 ACB LUPTÁKOVÁ, Lenka - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠPALKOVÁ, Michaela. Základy biológie. Rec. Katarína Holovská, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-640-4, 122 s.
2019 ACB ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Veterinary Histology II.. Rec. Eva Petrovová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-646-6, 247 s.
2019 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír - FAIX, Štefan - FABIAN, Dušan. Veterinárna fyziológia II. Rec. Katarína Holovská, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-647-3, 183 s.
2019 ACB STANIČOVÁ, Jana. Biophysics : [Biofyzika] Rec. Dagmar Heinová, Michal Šimera. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-634-3, 155 s. [6,83AH]
Počet záznamov v databáze: 1192
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 120
Skip to content