Rok Kategória
Publikácia
2020 AAB TAKÁČOVÁ, Daniela - HEČKO, Roman - BUGARSKÝ, Andrej - KORIM, Peter - LEGÁTH, Jaroslav - NAGYOVÁ, Alena. Týranie zvierat - vážny spoločenský problém : [Animal cruelty - a seriou social problem] Rec. Jozef Bíreš, Tibor Seman, Miloš Mašlej. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-651-0, 306 s.
2020 AAB MARCINČÁK, Slavomír. Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa : inauguračná práca. Rec. Jozef Golian, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-660-2, 64 s. [3,66AH]
2020 ACB HALO, Marko - MLYNEKOVÁ, Eva - GRÁCZ, František - ŠMELKO, Vladimír - HURA, Vladimír - GÁLIK, Branislav - SOLÁR, Dušan - CHRENEK, Peter - KUBOVIČOVÁ, Elena. Chov koní. Rec. Peter Massanyi, Martin Maršálek. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-2099-4, 507 s. [38,02AH]
2020 ACB ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - VASIĽ, Milan - ŠMIGA, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PAVĽAK, Alexander. e-Atlas plemien zvierat: hydina a kožušinové zvieratá : [Animal Breed Atlas: Poultry and Fur Animals] Rec. Peter Kolenič, Ľubomír Ondruška. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-655-8, online, 136 s.
2020 ACB LEGÁTH, Jaroslav - ŠMEJKAL, Karel - PETROVIČ, Vladimír - SUCHÝ, Pavel - SABO, Rastislav - FALIS, Marcel - MAZÁŇ, Štefan. Špeciálna toxikológia. Rec. Peter Javorský, Peter Korim. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-656-5, 378 s.
2020 ACB KORIMOVÁ, Jana. Manažment potravinárskych podnikov. Rec. Jana Maľová, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-672-5, 119 s. [5,95AH]
2020 ACB SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - DIČÁKOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Chémia potravín. Rec. Beáta Hubková, Mária Milkovičová. 3.dopl. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-662-6, 224 s. [11,26AH]
2020 ACB TAKÁČ, Peter - IŠTOŇOVÁ, Miriam - KNAP, Viliam - KOTTFEROVÁ, Jana - LEŠKOVÁ, Lenka - MESARČOVÁ, Lýdia - ONDOVÁ, Perla - SKURKOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z fyzioterapie : pre študijný program vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii na UVLF v Košiciach. Rec. Zuzana Hudáková, Elerna Žiaková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-667-1, 137 s.
2020 ACB NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - MACÁK, Vladimír. Praktické cvičenia z chorôb ošípaných - I.. Rec. František Zigo, Vladimír Hisira. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-661-9, 140 s. [8,73AH]
2020 ACB UHRINOVÁ, Anna - HARVANOVÁ, Jarmila. Anorganická chémia pre farmaceutov I. Rec. Lucia Ungvarská Maľučká, Milan Škrobián. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-668-8, 94 s. [5,08AH]
Počet záznamov v databáze: 724
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 73
Skip to content