Rok Kategória
Publikácia
2018 AAB SABO, Rastislav - KORYTÁR, Ľuboš - LEGÁTH, Jaroslav - SABOVÁ, Lucia. Focal bird and bat species for refined exposure assessment in accordance with the Guidance document (EFSA) : [Fokálne druhy vtákov a netopierov pri vylepšovaní hodnotenia expozície podľa EFSA manuálu] Rec. Peter Javorský, Monika Gáffyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-612-1, 102 s.
2018 ACB BAČKOR, Martin - BAČKOROVÁ, Miriam. Prehľad dejín biológie, lekárstva a farmácie : [Review pf biology, medicine and pharmacy history] Rec. Jozef Alberty, Tatiana Kimáková. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2018. ISBN 978-80-8152-650-3, 155 s. [8,4AH]
2018 ACB LUPTÁKOVÁ, Lenka - TOMKO, Martin - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠPALKOVÁ, Michaela. Biology for Veterinary Medicine. Rec. Katarína Holovská, Beáta Holečková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-590-2, 217 s.
2018 ACB DIČÁKOVÁ, Zuzana. Potravinárska chémia. Rec. Pavel Bystrický, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-605-3, 167 s. [8,35AH]
2018 ACB VENGLOVSKÝ, Ján - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena chovu psov. Rec. Daniela Takáčová, Jana Kottferová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-608-4, 133 s. [7,15AH]
2018 ACB PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - ŽILKA, Norbert - DORKO, Erik - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Špeciálna bakteriológia : Gram-negatívne baktérie. Rec. Monika Pipová, Andrea Lauková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-571-1, 382 s.
2018 ACB LACKOVÁ, Zuzana. Všeobecná zootechnika a plemená psov : [General zootechnics and breeds of dogs] Rec. Radoslava Vlčková, Ľubomír Šmiga. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-610-7, 197 s.
2018 ACB PILIPČINEC, Emil - NOVÁK, Petr - KOVÁČ, Andrej - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - FEDOROVÁ, Monika. Vybrané kapitoly zo špeciálnej bakteriológie pre farmaceutov : Gram-negatívne baktérie. Rec. Erik Dorko, Eva Čonková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-572-8, 335 s.
2018 ACB TAKÁČOVÁ, Daniela - BUGARSKÝ, Andrej - HEČKO, Roman - KORIM, Peter - LEGÁTH, Jaroslav - NAGYOVÁ, Alena. Forenzné veterinárske lekárstvo v praxi : [Forensic Veterinary Medicine in Practice] Rec. Ľudovít Lenhardt, Marcel Falis. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-597-1, 211 s.
2018 ACB BARANOVÁ, Mária. Hygiena a technológia rastlinných potravín a potravinárskych prídavných látok : [Laboratory exercises in hygiene and food technology of plant origin] Rec. Pavel Maľa, Zuzana Dičáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-586-5, 269 s. [13,45AH]
Počet záznamov v databáze: 977
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 98
Skip to content