Názov: Hygiena chovu psov.
Zápis: VENGLOVSKÝ, Ján - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena chovu psov. Rec. Daniela Takáčová, Jana Kottferová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-608-4, 133 s. [7,15AH]
Rok vydania: 2018
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:VENGLOVSKÝ Ján40 %
GREGOVÁ Gabriela40 %
SZABÓOVÁ Tatiana20 %
Recenzenti: Daniela Takáčová, Jana Kottferová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-608-4
Rozsah: 133 s. [7,15AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0030686-Hygiena-chovu-psov/
Skip to content