Rok Kategória
Publikácia
2016 AAB KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - BZDIL, Jaroslav - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy boja s morom včelieho plodu : [Alternative methods of prevention of American foulbrood] Rec. Jozef Nagy, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-508-7, 96 s.
2016 AAB VENGLOVSKÝ, Ján. Čistiarne odpadových vôd a ich možný vplyv na verejné zdravie : inauguračná práca. Rec. Jaroslav Legáth, Viera Cigánková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-517-9, 62 s.
2016 AAB BZDIL, Jaroslav - TOPORČÁK, Juraj - BÍLIKOVÁ, Katarína. Imunitný systém včiel : [The Immune System of Bees] Rec. Peter Košuth, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-507-0, 88 s. [3,90AH]
2016 AAB TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Využitie metód molekulovej biológie na detekciu faktorov virulencie u vybraných patogénov ľudí a zvierat : inauguračná práca. Rec. Lýdia Čisláková, Yvetta Gbelská, Mária Levkutová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-523-0, 64 s.
2016 ACB VASIĽ, Milan. Všeobecná zootechnika. Rec. Jozef Bulla, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-481-3, 311 s.
2016 ACB VASIĽ, Milan - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana. Chov kožušinových a laboratórnych zvierat. Rec. Ján Danko, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-487-5, 153 s.
2016 ACB KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria. Základy parazitológie pre farmaceutov : [Basic parasitology for pharmacists] Rec. Lýdia Čisláková, Marián Várady. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-496-7, 142 s.
2016 ACB ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján - HOLEČKOVÁ, Beáta. Úvod do veterinárnej genetiky : [Introduction to Veterinary Genetics] Rec. Jaroslav Legáth, Ľudmila Tkáčiková. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-489-9, 178 s.
2016 ACB MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Anatomy (bones, joints, muscles) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (kosti, kĺby, svaly) pre 4. ročník post-bakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-502-5, 123 s.
2016 ACB MAĽOVÁ, Jana. Všeobecná hygiena a analýza potravín. Rec. Pavel Maľa, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-499-8, 162 s.
Počet záznamov v databáze: 811
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 82
Skip to content